Digitala verktyg

OBS: Den här sidan är under utveckling och är därför för tillfället helt kaos.

 

Välkommen!

 

Här kan du som lärare inspireras av, och lära dig mer om, olika digitala verktyg som jag tycker lämpar sig för klassrummet.

Om du har några frågor eller önskemål kan du skicka dem till bjorn@fredberger.se så ska jag se vad jag kan göra.

 

Om du klickar på namnet på de digitala verktygen kommer du till en mer utförlig beskrivning av verktyget, samt en guide med instruktioner för dig som lärare.

Digitala verktyg utan kostnad

 

Responssystem:

Kahoot! - ett spelbaserat responssystem.

 

Socrative - ett responssystem.

 

Plickers - ett responssystem som inte krävar att eleverna behöver ha datorer eller telefoner.

 

Quizlet - ett spelbaserat responssystem som är bra för träna på t.ex. ord eller begrepp. Eleverna kan spela live i klassrummet, eller individuellt.

 

Mentimeter - https://www.mentimeter.com/ en bra funktion är att "hjärtrösta" under påenge lektion för att stämma av om eleverna hänger med.

 

Samarbetsverktyg:

Padlet - ett samarbetsverktyg. En interaktiv anslagstavla.

 

http://meetingwords.com/ - kollaborativt skrivande

 

Presentationstekniska hjälpmedel:

Prezi - ett presentationstekniskt hjälpmedel.

 

Övrigt:

Whiteboard.fi - Individuella whiteboards som läraren kan se på sin dator.

 

Förkorta url: v1.se, korturl.com (skräddarsy där)

 

Skapa ordmoln: https://wordart.com/create

 

Pixton.com - Skapa egna seriestrippar gratis.

 

https://www.timetoast.com/ - skapa tidslinjer. Exempel: https://www.timetoast.com/timelines/1900163

 

Bildredigering: https://www.pixlr.com/ - guide: https://sites.google.com/site/pim5bn/

 

Gapminder - https://www.gapminder.org/

 

Skapa ett eget jeopardy-spel: https://jeopardylabs.com/

 

Text till tal (med nedladdningsmöjligheter): http://www.fromtexttospeech.com/

 

TEDed (ed.ted.com) – skapa egna lektioner med utgångspunkt ur ett utvalt TED Talk.


https://hack.zcooly.se/login/


https://vizzlo.com/vizzards


https://coggle.it/


https://www.gimkit.com/


Svenska: https://litteraturbanken.se/skolan/

 

Enkäter och undersökningar:

Drive.google.com – google formulär

Voto – voto.se – skapa undersökning smidigt

Kräver någon form av betalning/registrering

 

Provkonton - ett verktyg som låser elevens dator under provtillfället. Används för tillfället i Uppsala kommun. Länken tar dig direkt till sidan.

 

Itslearning - en lärplattform.

Länksamling

Dessa länkar tar dig direkt till respektive webplats

 

Internetstiftelsen i Sverige - Digitala lektioner. En öppen digital lärresurs med fokus är på skrivningarna kring digital kompetens i läroplanen.

 

Mercury Reader - ett verktyg som underlättar att hitta det väsentliga i en webbartikel.

 

Classroomscreen - ett verktyg som kan användas för att visa viktig eller intressant information om lektionen, via projektor.

 

ITG Webtools - ett verktyg för att slumpa namn och grupper, samt för digital handuppräckning.