Texttyper

Beskrivande text (T.ex. ett signalement)

Syfte – att objektivt beskriva någon eller något

Igenkänningstecken – förmedlar information och fakta
Berättande text (T.ex. en bok)

Syfte – att underhålla på ett eller annat sätt

Igenkänningstecken – innehåller ofta subjektiva person- och miljöbeskrivningar för att man ska förstå ett fiktivt sammanhang


Instruerande text (T.ex. ett recept)

Syfte – Instruera/lära ut något

Igenkänningstecken – oftast rubrik och i ordning i punktform


Återgivande text (T.ex. ett referat)

Syfte – att återge/återberätta

Igenkänningstecken – källa och referatmarkörer


Argumenterande text (T.ex. en insändare)

Syfte – att ta ställning

Igenkänningstecken - tes och argument, jag tycker att…, därför att…